IHME Helsinki Podcast

October 25, 2023
< back

Contemporary Art, Neoliberalism, Environmental Crisis

IHME Helsinki podcast: nykytaide, uusliberalismi ja ympäristökriisi

IHME Helsingin ja Helsinki Open Wavesin yhteistyö jatkuu podcastilla, jossa toiminnanjohtaja ja kuraattori Paula Toppila ja kurditaiteilija Hiwa K keskustelevat uusliberalismin ja ympäristökriisin välisistä yhteyksistä. Taiteilija ja muusikko Hiwa K:n vuonna 2010 Lontoossa käynnistämä Chicago Boys – While We Were Singing, They Were Dreaming oli IHME Helsinki 2023 -teos. Podcastissa Paula ja Hiwa keskustelevat teoksen synnyn taustalla vaikuttaneista tekijöistä ja teoksen toteutumisesta samanaikaisesti sekä Helsingissä että Sulaimaniassa Irakin Kurdistanissa. Keskustelussa Hiwa avaa sitä, miten uusliberalismin vaikuttaa ympäristökriisiin sekä miten vuoden 2003 Irakin sotaa voidaan pitää uusliberalistisena projektina, joka on verrattavissa vuoden 1973 Chilen sotilasvallankaappaukseen.

Hiwa K on taiteilija ja muusikko, joka asuu Berliinissä ja Sulaimaniassa, Irakin Kurdistanissa, minne hän palasi kolme vuotta sitten asuttuaan Saksassa toistakymmentä vuotta. Hiwa K:n taiteilijuudesta välittyy jatkuva taidekasvatusjärjestelmän, ammattimaisiksi määriteltyjen taidekäytäntöjen sekä taiteilijamyytin kritiikki. Tämän takia monet hänen teoksistaan ovat vahvasti yhteisöllisiä ja osallistavia. Teokset arvioivat uudelleen opetus- ja oppimisjärjestelmien prosesseja ja luottavat jokapäiväiseen arkeen ja ihmisiin tärkeimpänä oppimisen paikkana.

IHME Helsinki on nykytaiteen tilaajaorganisaatio, joka tuottaa vuosittain kansainvälisen taiteilijan teoksen julkiseen tilaan ja tapahtumasarjan luomaan näkemystä ja toiveikkuutta ympäristökriisiin. IHME Helsinki -teoksissa yhdistyy taide, tiede ja ilmastotyö. Teoksillaan ja tapahtumillaan IHME Helsinki edistää ympäristökriisin ratkaisemiseen tarvittavaa kulttuurin muutosta.

IHME Helsinki podcast: contemporary art, neoliberalism and the environmental crisis

The collaboration between IHME Helsinki and Helsinki Open Waves continues with a podcast, in which Executive Director and Curator Paula Toppila and the Kurdish artist and musician Hiwa K discuss the connections between neoliberalism and the environmental crisis. Chicago Boys – While We Were Singing, They Were Dreaming, initiated by Hiwa K in London in 2010, was IHME Helsinki Commission 2023. In the podcast, Paula and Hiwa discuss the factors that influenced the creation of the work and its simultaneous enactment in Helsinki and Sulaymaniyah in Iraqi Kurdistan. Hiwa unpacks the impact of neoliberalism on the environmental crisis and how the 2003 Iraq war can be seen as a neoliberal project comparable to the 1973 Chilean coup d’état.

Hiwa K lives in Berlin and Sulaymaniyah, where he returned three years ago having lived in Germany for twenty years. Hiwa K’s artistic work reflects an ongoing critique of the art-education system, art practices defined as being professional, and the myth of the artist. As a result, many of his works are powerfully communal and participatory. They re-evaluate the processes underlying teaching and learning systems, and rely on ordinary life and people as the most important site for learning.

IHME Helsinki is a contemporary art commissioning agency that annually commissions a work by an international artist in public space and produces a series of events intended to give rise to vision and hope amid the environmental crisis. IHME Helsinki Commissions combine art, science and climate work. Through them and other events IHME Helsinki promotes the cultural change needed to tackle the environmental crisis.

Credits

Host, producer and content editor: Paula Toppila
Guest: Hiwa K
Sound recording and editing: Bailey Polkinghorne

*The audio piece was recorded and edited at the Helsinki Open Waves performance & recording room located at Caisa.

**The views expressed in this audio piece and texts are those of the author and do not necessarily reflect the view of Helsinki Open Waves.  

***If you have any feedback regarding the content of the podcast, please contact us via helsinkiopenwaves@gmail.com

Listen

 /