Kurdish

Şiîra Kurdî
February 3, 2020
< back

Ger tu bixwazî bi zimanê kurdî naverokan amade bikî, ji kerema xwe re fikrên xwe bo me bişîne, bi rêya rûpela bangawazîyê (Open Call) ya HOW-ê.