Karun Verma: Pelätyt nuoret

March 20, 2024
< back

Caisan galleria 1.3.–27.3.2024

Suomalaisessa mediassa on viime vuosina ollut runsaasti keskustelua nuorista sekä heihin liittyvistä  ongelmista ja vaaroista. Kovan tarkastelun kohteeksi päätyvät erityisesti rodullistetut nuoret miehet.  Heihin kohdistuva huomio on usein kriittistä ja negatiivista. Julkisessa keskustelussa varjoon jää usein  kuitenkin nuorten oma ääni.  

Karun Verman dokumentaarinen teossarja Pelätyt nuoret kuvaa Helsingin nuoria. Viime vuosien  aikana Verma on kiertänyt ympäri Helsinkiä etsien nuoria mukaan teokseensa. Hänen työskentelynsä  pohjautuu nuorten lähestymiseen kaduilla, teoksen aiheista keskusteluun sekä valokuvien luomiseen  tapaamisten perusteella.  

Nuorisosta on helppo puhua ilmiönä, mutta on eri asia katsoa ihmistä silmiin ja kohdata hänet  yksilönä. Verma pyrkii teoksellaan vahvistamaan nuorten läsnäoloa ja näkyvyyttä heitä koskevassa  keskustelussa sekä edistää eri väestöryhmien välistä dialogia.  

Teoksessa korostuu taiteilijan oma positio suhteessa käsiteltävään aiheeseen. Verma kokee nuoren  ikänsä ja oman taustansa olleen avuksi nuorten kanssa työskentelyssä sekä edistäneen  molemminpuolisen luottamuksen syntymistä. Liittämällä omakuvansa osaksi teossarjaa Verma kertoo  myös aiheen merkityksestä itselleen.  

Teossarjaan kuuluvalla videolla Nasim, 18, jakaa ajatuksiaan tämän päivän nuorista ja heihin  kohdistuvista paineista. Verma on tavannut hänet projektin aikana ja kuvannut häntä teokseen  useaan otteeseen. Videolla nähdään lisäksi valokuvia teoksen eri vaiheilta. 

Pelätyt nuoret kuvaaja Karun Verma

Karun Verma (s. 2001) on helsinkiläinen valokuvataiteilija. Hän työskentelee erityisesti  dokumentaarisen valokuvan parissa ja hänen teoksensa vaihtelevat arkisista tilanteista laajempiin  yhteiskunnallisiin teemoihin. Verma opiskelee taiteiden tutkimusta Helsingin yliopistossa. Hänen  teoksiaan on aikaisemmin ollut esillä muun muassa Amos Rexissä ja Suomen valokuvataiteen  museossa. Caisassa esillä oleva näyttelykokonaisuus on Verman ensimmäinen yksityisnäyttely. 

Credits
Host: Cátia Suomalainen Pedrosa
Guest: Karun Verma
Sound recording, editing & live streaming: Bailey Polkinghorne

*The audio piece was recorded at the Helsinki Open Waves performance & recording room located at Caisa.

**The views expressed in this audio piece and texts are those of the author and do not necessarily reflect the view of Helsinki Open Waves.  

***If you have any feedback regarding the content of the podcast, please contact us via helsinkiopenwaves@gmail.com

Listen

 /